app下载
  
记录
  
手机版
光影在线电影网app下载请用手机扫描二维码
首页-综艺-综艺玩很大
综艺玩很大

综艺玩很大

主演:

吴宗宪

状态: 20180623期

类型:综艺
地区:台湾
语言:未知
导演:内详
更新时间:2018-03-09
年份:2014
剧情:综艺玩很大讲叙了你现在观看的是综艺类节目综艺玩很大,主持人及参与人员:吴宗宪为你精彩呈现最新一期的综艺玩很大.《玩很大》是外景节目,三立表示,《超级接班人》做完2届后先暂停,之后转型再推出,原时段由《玩很大》接档。详细剧情
0
【电影观看小贴士】: 请用手机观影获得最佳体验效果!电脑端观影请选择360浏览器获得最佳观影效果
【电影观看小贴士】:如果影片加载太久建议切换播放源试试!影片均采自互联网资源,如有侵权或其他问题请在线留言

[{"pl$y$": "b", "pl$y$1": "https://52dy.h$nju2017.com/sh$re/erQEBhG$KpniD7uP", "n$me": "\u7b2c20180526\u671f", "id": 0}, {"pl$y$": "b", "pl$y$1": "https://52dy.h$nju2017.com/sh$re/MO$R96EVD0Xybmdv", "n$me": "\u7b2c20180519\u671f", "id": 0}, {"pl$y$": "b", "pl$y$1": "https://52dy.h$nju2017.com/sh$re/YE3UsWXSORHqrxDu", "n$me": "\u7b2c20180512\u671f", "id": 0}, {"pl$y$": "b", "pl$y$1": "https://cdn.kuyunbo.club/sh$re/2Msu7idY5rnpWz48", "n$me": "\u7b2c20180505\u671f", "id": 0}, {"pl$y$": "b", "pl$y$1": "https://cdn.zypbo.com/sh$re/XMzbnN7wP8GZ3OEf", "n$me": "\u7b2c20180428\u671f", "id": 0}, {"pl$y$": "b", "pl$y$1": "https://cdn.zypbo.com/sh$re/E3kZzfbnRSwA7Peg", "n$me": "\u7b2c20180421\u671f", "id": 0}, {"pl$y$": "b", "pl$y$1": "https://cdn.zypbo.com/sh$re/H7snIhjNJECOtUbo", "n$me": "\u7b2c20180414\u671f", "id": 0}, {"pl$y$": "b", "pl$y$1": "https://cdn.youku-letv.com/sh$re/9Y8$2r7UGTJsvXld", "n$me": "\u7b2c20180407\u671f", "id": 0}, {"pl$y$": "b", "pl$y$1": "https://cdn.youku-letv.com/sh$re/9uyH8fqrsH$DlZZL", "n$me": "\u7b2c20180331\u671f", "id": 0}, {"pl$y$": "b", "pl$y$1": "https://cdn.youku-letv.com/sh$re/D0qLivzriWHtRw0d", "n$me": "\u7b2c20180324\u671f", "id": 0}, {"pl$y$": "b", "pl$y$1": "https://cdn.youku-letv.com/sh$re/uiXHl9CZUkkbZYNy", "n$me": "\u7b2c20180310\u671f", "id": 0}, {"pl$y$": "b", "pl$y$1": "https://cdn.youku-letv.com/sh$re/HwMH7u7LISPlbi3l", "n$me": "\u7b2c20180303\u671f", "id": 0}, {"pl$y$": "b", "pl$y$1": "https://cdn.youku-letv.com/sh$re/ucuYt4EdUwWAAESr", "n$me": "\u7b2c20180224\u671f", "id": 0}, {"pl$y$": "b", "pl$y$1": "https://cdn.youku-letv.com/sh$re/yOfsz05sfgJc5qnT", "n$me": "\u7b2c20180217\u671f", "id": 0}, {"pl$y$": "b", "pl$y$1": "https://cdn.youku-letv.com/sh$re/$1T9BTUSVZBLEpq$", "n$me": "\u7b2c20180216\u671f", "id": 0}, {"pl$y$": "b", "pl$y$1": "https://cdn.youku-letv.com/sh$re/qr2RnOhlvchr3x9W", "n$me": "\u7b2c20180210\u671f", "id": 0}, {"pl$y$": "b", "pl$y$1": "https://bob$.52kuyun.com/sh$re/hUtPOecYZu2C1YRr", "n$me": "\u7b2c20180203\u671f", "id": 0}, {"pl$y$": "b", "pl$y$1": "https://vip.94kuyun.com/sh$re/oxxbeS$jsdP5iy0R", "n$me": "\u7b2c20180127\u671f", "id": 0}, {"pl$y$": "b", "pl$y$1": "https://vip.94kuyun.com/sh$re/5M6QmoItoHWDy77m", "n$me": "\u7b2c20180120\u671f", "id": 0}, {"pl$y$": "$", "pl$y$1": "http://vip888.kuyun99.com/20180529/AvVMgjS1/index.m3u8", "n$me": "20180526", "id": 0}, {"pl$y$": "$", "pl$y$1": "http://vip888.kuyun99.com/20180521/CvbR2d34/index.m3u8", "n$me": "20180519", "id": 0}, {"pl$y$": "$", "pl$y$1": "http://vip888.kuyun99.com/20180514/B98oHpSe/index.m3u8", "n$me": "20180512", "id": 0}, {"pl$y$": "$", "pl$y$1": "http://video.fjhps.com/20180507/pFqIvpcv/index.m3u8", "n$me": "20180505", "id": 0}, {"pl$y$": "$", "pl$y$1": "http://h$o.czybjz.com/20180430/yGAeieJQ/index.m3u8", "n$me": "20180428", "id": 0}, {"pl$y$": "$", "pl$y$1": "http://video.fjhps.com/20180423/bxDX9pX0/index.m3u8", "n$me": "20180421", "id": 0}, {"pl$y$": "$", "pl$y$1": "http://h$o.czybjz.com/20180416/sd0ojXj3/index.m3u8", "n$me": "20180414", "id": 0}, {"pl$y$": "$", "pl$y$1": "http://h$o.czybjz.com/20180409/tUNGn8cL/index.m3u8", "n$me": "20180407", "id": 0}, {"pl$y$": "$", "pl$y$1": "http://video.fjhps.com/20180405/jZzzz4xk/index.m3u8", "n$me": "20180403", "id": 0}, {"pl$y$": "$", "pl$y$1": "http://h$o.czybjz.com/20180402/BSF8Hgcg/index.m3u8", "n$me": "20180331", "id": 0}, {"pl$y$": "$", "pl$y$1": "http://video.fjhps.com/20180326/vusGErjQ/index.m3u8", "n$me": "20180324", "id": 0}, {"pl$y$": "$", "pl$y$1": "http://video.fjhps.com/20180319/bxG$0h0r/index.m3u8", "n$me": "20180317", "id": 0}, {"pl$y$": "$", "pl$y$1": "http://h$o.czybjz.com/20180312/0n96484D/index.m3u8", "n$me": "20180310", "id": 0}, {"pl$y$": "$", "pl$y$1": "http://video.fjhps.com/20180305/LXUSXh$e/index.m3u8", "n$me": "20180303", "id": 0}, {"pl$y$": "$", "pl$y$1": "http://video.fjhps.com/20180226/5h3wvf0H/index.m3u8", "n$me": "20180224", "id": 0}, {"pl$y$": "$", "pl$y$1": "http://video.fjhps.com/20180220/QN4ijywo/index.m3u8", "n$me": "20180217", "id": 0}, {"pl$y$": "$", "pl$y$1": "http://video.fjhps.com/20180218/ABQggnbc/index.m3u8", "n$me": "20180216", "id": 0}, {"pl$y$": "$", "pl$y$1": "http://h$o.czybjz.com/20180212/ZOuj0IQ7/index.m3u8", "n$me": "20180210", "id": 0}, {"pl$y$": "$", "pl$y$1": "http://h$o.czybjz.com/20180205/vpRF5iJq/index.m3u8", "n$me": "20180203", "id": 0}, {"pl$y$": "$", "pl$y$1": "http://h$o.czybjz.com/20180129/j2ljET32/index.m3u8", "n$me": "20180127", "id": 0}, {"pl$y$": "$", "pl$y$1": "http://video.fjhps.com/20180122/udRUrPOF/index.m3u8", "n$me": "20180120", "id": 0}, {"pl$y$": "$", "pl$y$1": "http://video.fjhps.com/20180115/BlNxszxP/index.m3u8", "n$me": "20180113", "id": 0}, {"pl$y$": "$", "pl$y$1": "http://video.fjhps.com/20180108/35SXnQFU/index.m3u8", "n$me": "20180106", "id": 0}, {"pl$y$": "$", "pl$y$1": "http://video.fjhps.com/20171231/3CdoGysM/index.m3u8", "n$me": "20171230", "id": 0}, {"pl$y$": "$", "pl$y$1": "http://video.fjhps.com/20171225/O99XIwH9/index.m3u8", "n$me": "20171223", "id": 0}, {"pl$y$": "$", "pl$y$1": "http://h$o.czybjz.com/20171218/bqoSh5Eu/index.m3u8", "n$me": "20171216", "id": 0}, {"pl$y$": "$", "pl$y$1": "http://h$o.czybjz.com/20171211/L7$2v5pu/index.m3u8", "n$me": "20171209", "id": 0}, {"pl$y$": "$", "pl$y$1": "http://h$o.czybjz.com/20171204/HMmiZ6Am/index.m3u8", "n$me": "20171202", "id": 0}, {"pl$y$": "$", "pl$y$1": "http://h$o.czybjz.com/20171126/OuTKg$fJ/index.m3u8", "n$me": "20171125", "id": 0}, {"pl$y$": "$", "pl$y$1": "http://vs1.b$duziyu$n.com/20171119/FlflwUj0/index.m3u8", "n$me": "20171118", "id": 0}, {"pl$y$": "$", "pl$y$1": "http://h$o.czybjz.com/20171112/0REKxOwO/index.m3u8", "n$me": "20171111", "id": 0}, {"pl$y$": "$", "pl$y$1": "http://h$o.czybjz.com/20171021/SoBfRUEW/index.m3u8", "n$me": "20171014", "id": 0}, {"pl$y$": "$", "pl$y$1": "http://h$o.czybjz.com/20171031/nWbYhh4R/index.m3u8", "n$me": "20171028", "id": 0}, {"pl$y$": "$", "pl$y$1": "http://h$o.czybjz.com/20171021/SoBfRUEW/index.m3u8", "n$me": "20171014", "id": 0}, {"pl$y$": "$", "pl$y$1": "http://video.fjhps.com/20171002/F8VTw2Nm/index.m3u8", "n$me": "20170930", "id": 0}, {"pl$y$": "$", "pl$y$1": "http://video.fjhps.com/20170927/KRhTrhQZ/index.m3u8", "n$me": "20170916", "id": 0}]

0

[{"type": "a", "dt": ["http://fuli.zuida-y0-0a0uku-le.c0-0a0m/20171001/u9reMlON/index.m3u8", "http://ying2-20ahi.yazyzw.c0-0a0m/20171007/24PiH2-20aZF/index.m3u8", "http://fuli.zuida-y0-0a0uku-le.c0-0a0m/20171014/S5Tp03J4/index.m3u8", "http://fuli.zuida-y0-0a0uku-le.c0-0a0m/20171021/ITZWLnfQ/index.m3u8", "http://ying2-20ahi.yazyzw.c0-0a0m/20171028/RMJV30YU/index.m3u8", "http://ying2-20ahi.yazyzw.c0-0a0m/20171104/9mx0-0a07dlI/index.m3u8", "http://fuli.zuida-y0-0a0uku-le.c0-0a0m/20171111/c29ZA5Ap/index.m3u8", "http://cn2.zuidadianying.c0-0a0m/20171119/pYOp8tYB/index.m3u8", "http://ying2-20ahi.yazyzw.c0-0a0m/20171125/90-0a0VuxWDq/index.m3u8", "http://cn2.zuidadianying.c0-0a0m/20171202/OgPPLUub/index.m3u8", "http://ying2-20ahi.yazyzw.c0-0a0m/20171216/2-20a22-20arQCMi/index.m3u8", "http://cn2.zuidadianying.c0-0a0m/20171224/p2-20aYG26gP/index.m3u8", "http://fuli.zuida-y0-0a0uku-le.c0-0a0m/20171231/HX66vezJ/index.m3u8", "http://cn2.zuidadianying.c0-0a0m/20180107/IlSkV7eC/index.m3u8", "http://fuli.zuida-y0-0a0uku-le.c0-0a0m/20180115/4WEaxYck/index.m3u8", "http://cn2.zuidadianying.c0-0a0m/20180121/VZAkSUga/index.m3u8", "http://cn2.zuidadianying.c0-0a0m/20180127/Z0RWzDuO/index.m3u8", "http://fuli.zuida-y0-0a0uku-le.c0-0a0m/20180204/vy9IHcWy/index.m3u8", "http://2-20a0-0a0hu.zuida-1632-20aina.c0-0a0m/20180212/wyNaJcij/index.m3u8", "http://cn2.zuidadianying.c0-0a0m/20180217/kZqqK2-20aLb/index.m3u8", "http://y0-0a0uku163.zuida-b0-0a0fang.c0-0a0m/20180219/80H7fiEK/index.m3u8", "http://2-20a0-0a0hu.zuida-1632-20aina.c0-0a0m/20180225/8HGjpjxP/index.m3u8", "http://2-20a0-0a0hu.zuida-1632-20aina.c0-0a0m/20180304/rPgWPHzL/index.m3u8", "http://cn2.zuidadianying.c0-0a0m/20180312/3j0-0a0tqDd1/index.m3u8", "http://cn2.zuidadianying.c0-0a0m/20180318/lCP62U2-20ak/index.m3u8", "http://cn2.zuidadianying.c0-0a0m/20180325/6SVRga4K/index.m3u8", "http://cn2.zuidadianying.c0-0a0m/20180401/0-0a0K0JN5Bq/index.m3u8", "http://cn2.zuidadianying.c0-0a0m/20180408/JW9WJPCz/index.m3u8", "http://2-20a0-0a0hu.zuida-1632-20aina.c0-0a0m/20180415/kAMBLV4A/index.m3u8", "http://cn2.zuidadianying.c0-0a0m/20180422/POT8WGN3/index.m3u8", "http://cn2.zuidadianying.c0-0a0m/20180429/5FMwwLUX/index.m3u8", "http://cn2.zuidadianying.c0-0a0m/20180506/2-20aN4h6krT/index.m3u8", "http://cn2.zuidadianying.c0-0a0m/20180513/Cm20ag6W/index.m3u8", "http://cn2.zuidadianying.c0-0a0m/20180520/1jqxWCV0/index.m3u8", "http://2-20a0-0a0hu.zuida-1632-20aina.c0-0a0m/20180528/XlWbt4Ng/index.m3u8", "http://2-20a0-0a0hu.zuida-1632-20aina.c0-0a0m/20180603/k86ht2-20alu/index.m3u8", "http://fuli.zuida-y0-0a0uku-le.c0-0a0m/20180609/27921_8386a995/index.m3u8", "http://2-20a0-0a0hu.zuida-1632-20aina.c0-0a0m/20180617/KH58SHgT/index.m3u8", "http://y0-0a0uku163.zuida-b0-0a0fang.c0-0a0m/20180624/8031_08018dae/index.m3u8"]}, {"type": "b", "dt": ["http://fuli.zuida-y0-0a0uku-le.c0-0a0m/2-20ahare/2-20aatViLau2-20aR46pkRZ", "http://ying2-20ahi.yazyzw.c0-0a0m/2-20ahare/htW0-0a0ZgQlGOW0O63G", "http://fuli.zuida-y0-0a0uku-le.c0-0a0m/2-20ahare/pMW2eH3B406H3cf0", "http://fuli.zuida-y0-0a0uku-le.c0-0a0m/2-20ahare/DX0SeBeEkKPX0-0a0He0", "http://ying2-20ahi.yazyzw.c0-0a0m/2-20ahare/Zt6eWEbkQdhefRxI", "http://ying2-20ahi.yazyzw.c0-0a0m/2-20ahare/HTm1gIRVkCNVvkyH", "http://fuli.zuida-y0-0a0uku-le.c0-0a0m/2-20ahare/rU4MXqr5Z1Eiy8Iz", "http://cn2.zuidadianying.c0-0a0m/2-20ahare/2AmIpD9V5FqimSz0", "http://ying2-20ahi.yazyzw.c0-0a0m/2-20ahare/g54O1JgUN0BmNFgY", "http://cn2.zuidadianying.c0-0a0m/2-20ahare/A0vAf4xWj2-20aN7bqiW", "http://ying2-20ahi.yazyzw.c0-0a0m/2-20ahare/fnUhreDzbuXWcMQL", "http://cn2.zuidadianying.c0-0a0m/2-20ahare/1hSIDpTbxNvKf6fI", "http://fuli.zuida-y0-0a0uku-le.c0-0a0m/2-20ahare/EVejGyuev20-0a04H2fF", "http://cn2.zuidadianying.c0-0a0m/2-20ahare/CCq2-20awiIQzgGj7lZT", "http://fuli.zuida-y0-0a0uku-le.c0-0a0m/2-20ahare/FGIEFnKy9W9Sm1F0", "http://cn2.zuidadianying.c0-0a0m/2-20ahare/jPnP0-0a0kBeIdbg78Ag", "http://cn2.zuidadianying.c0-0a0m/2-20ahare/x3hrVtvdvpcP2W7p", "http://fuli.zuida-y0-0a0uku-le.c0-0a0m/2-20ahare/fM0-0a0Wv2-20a4Hrqj7TFQ2", "http://2-20a0-0a0hu.zuida-1632-20aina.c0-0a0m/2-20ahare/Dk82-20afKtT5w6T6Rea", "http://cn2.zuidadianying.c0-0a0m/2-20ahare/UGdYZMBvPHFyF3kN", "http://y0-0a0uku163.zuida-b0-0a0fang.c0-0a0m/2-20ahare/0-0a0YqBmvbJKzu5EdHW", "http://2-20a0-0a0hu.zuida-1632-20aina.c0-0a0m/2-20ahare/mqWIyEZ3bFlYSBF2", "http://2-20a0-0a0hu.zuida-1632-20aina.c0-0a0m/2-20ahare/BeUMPZ5mHujzYT0-0a0b", "http://cn2.zuidadianying.c0-0a0m/2-20ahare/ae2-20ajqzwqb6vICVCj", "http://cn2.zuidadianying.c0-0a0m/2-20ahare/EF8fM6g90-0a0T9UdgmJ", "http://cn2.zuidadianying.c0-0a0m/2-20ahare/x0-0a0QrMBfnpvv2BG5h", "http://cn2.zuidadianying.c0-0a0m/2-20ahare/Z8C8dUXdacYFQar4", "http://cn2.zuidadianying.c0-0a0m/2-20ahare/jCxOYm3QyG4viDVP", "http://2-20a0-0a0hu.zuida-1632-20aina.c0-0a0m/2-20ahare/aYkDgKCam6qYfrYA", "http://cn2.zuidadianying.c0-0a0m/2-20ahare/MABEYcbrSWQX74jv", "http://cn2.zuidadianying.c0-0a0m/2-20ahare/2-20aFHjf3pLCL9SmCfw", "http://cn2.zuidadianying.c0-0a0m/2-20ahare/Mx2-20a2-20aEUTmT1V9luZG", "http://cn2.zuidadianying.c0-0a0m/2-20ahare/NZkmax7SmtMCKWCJ", "http://cn2.zuidadianying.c0-0a0m/2-20ahare/lY5lqmOY19mbq9gy", "http://2-20a0-0a0hu.zuida-1632-20aina.c0-0a0m/2-20ahare/0Q82YiLItjNSOFxX", "http://2-20a0-0a0hu.zuida-1632-20aina.c0-0a0m/2-20ahare/I2gcaJSc0qlFTlfQ", "http://fuli.zuida-y0-0a0uku-le.c0-0a0m/2-20ahare/dd12bd299fda26a6e4bb066bb2d30d39", "http://2-20a0-0a0hu.zuida-1632-20aina.c0-0a0m/2-20ahare/ekK2dJqhkO0pW65Y", "http://y0-0a0uku163.zuida-b0-0a0fang.c0-0a0m/2-20ahare/67038aaa05ffac51830cffb04441f8c3"]}]

5.0
青春同学会青春同学会

青春同学会讲叙了医手遮天东方卫视全新明星錶演班级竞演节目《同学会》.

6.0
王者历史课王者历史课

王者历史课讲叙了《王者历史课》《王者历史课》是首款由游戏品牌推出的文化节目,由《王者荣耀》英雄角色作为兴趣切入点,以生动有趣的形式向观众讲述历史人物的文化故事。“借古喻今,以典说新”,从讲述历史典故,史料典籍,延展到我们当下时常面临的与古人相似的

6.0
RomancePackageRomancePackage

RomancePackage讲叙了《RomancePackage》韩媒报道,搞笑艺人全炫茂与模特韩慧珍将共同主持SBS电视台试播综艺《Romance Package》。据悉,SBS电视台有关人士1月19日对记者表示:“全炫茂和韩慧珍作为MC出演《Romance Package》。”《Romance Pa

7.0
奔跑吧兄弟第六季奔跑吧兄弟第六季

奔跑吧兄弟第六季讲叙了《奔跑吧兄弟第六季》奔跑吧兄弟第六季

6.0
BeginAgain2【再次出发2】BeginAgain2【再次出发2】

BeginAgain2【再次出发2】讲叙了《BeginAgain2【再次出发2】》JTBC新综艺节目“Begin Again 2”确定与歌手朴正炫和紫雨林金润雅一起组队进行街头表演的成员。第2季以两人为中心组队分别前往不同地点表演。 27日节目组新公开的成员为乐童音乐家李秀贤、Roy Kim、Henry、河琳、尹健

6.0
森林中的小屋森林中的小屋

森林中的小屋讲叙了《森林中的小屋》苏志燮,朴信惠确定合作出演tvN新综艺林中小屋,该节目为罗英锡PD全新策划的真人版综艺。以目前流行的OffGrid为素材,真实地描写苏志燮,朴信惠住进人迹罕至的深山里的OffGridHouse,房子里连电都没有,他们需要自己发电,并自食其力从自然中获

《综艺玩很大》剧情:

你现在观看的是综艺类节目综艺玩很大,主持人及参与人员:吴宗宪为你精彩呈现最新一期的综艺玩很大.《玩很大》是外景节目,三立表示,《超级接班人》做完2届后先暂停,之后转型再推出,原时段由《玩很大》接档。…

留言板   

我要留言
 • 游客 2018-5-30

  跪求古墓丽影

    我要留言

  0-|-{"title":"游客","time":"2018-6-1","txt":"搜索电影有"}
 •  2018-5-2

  《真心话大冒险》英版和美版、《红海行动》 多谢站长!

    我要留言

  0-|-{"title":"管理员","time":"2018-5-3","txt":"已经更新了,我们的电影电视剧都是同步爱奇艺等各大平台,有时有一定延迟,请谅解"}
 • 游客 2018-4-22

  黑豹高清版

    我要留言

  0
 • 游客 2018-5-8

  要电影《灵魂摆渡黄泉》

    我要留言

  0
 • 游客 2018-4-16

  跪求 (后来的我们)谢谢了

    我要留言

  0
 • 游客 2018-4-16

  非常喜欢贵站!个人比较喜欢欧美获奖系列电影故事片。。最近想看美国新片《爱你西蒙》,希望有资源。。好期待

    我要留言

  0
 • 游客 2018-4-14

  vip视频解析借口太牛了,以后不用充会员了!

    我要留言

  0
 • 游客 2018-4-1

  有的电影感觉加载有点慢!

    我要留言

  0-|-{"title":"游客","time":"2018-4-1","txt":"观看的人较多时可能会有点慢,一般爱奇艺资源最快,高速在线资源最快"}
 • 游客 2018-3-22

  奇葩说怎么搜不到

    我要留言

  {"title":"游客","time":"2018-3-24","txt":搜索后在搜索栏下面选择综艺才能搜到"}-|-{"title":"游客","time":"2018-4-1","txt":"在搜索栏输入关键词,点综艺才行"}-|-{"title":"游客","time":"2018-5-9","txt":"hhh"}
 • 游客 2018-3-19

  <img *rc="http://60.205.210.28/*tatic/layui/image*/face/0.gif" alt="[微笑]">

    我要留言

  0-|-{"title":"游客","time":"2018-5-29","txt":"123"}网站地图 站点地图

光影在线电影网为非赢利性站点,若收录的节目无意侵犯了贵司版权,请联系我们删除。

本网站提供的在线资源均系收集于各大视频网站,本网站只提供web页面服务,并不提供影片资源存储,也不参与录制、上传

Copyright © 2017-2018 光影在线www.doonl.com

光影在线电影网认证